10 τρόποι για ν’ αναπτύξουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά

Τα παιδιά με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να είναι πιο ευτυχισμένα, αισιόδοξα, και κοινωνικά και να μπορούν αν επιλύουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά. Είναι επίσης πιθανό να έχουν καλύτερη σχολική επίδοση, να είναι λιγότερο παρορμητικά, να έχουν καλύτερη συμπεριφορά και περισσότερους φίλους.

Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη;

1. Αποδεχόμαστε τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών.

2. Τα βοηθάμε να ονομάσουν τα συναισθήματά τους και τα ενθαρρύνουμε να μιλήσουν γι αυτά.

3. Τα βοηθάμε να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων.

4. Μαθαίνουμε στα παιδιά να ηρεμούν και να μη δρουν παρορμητικά.

5. Διδάσκουμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων.

6. Τα βοηθάμε να μάθουν να επιλύουν προβλήματα και να διαπραγματεύονται.

7. Τα βοηθάμε να σκέφτονται θετικά για τον εαυτό τους.

8. Επιβραβεύουμε όταν το παιδί δείχνει αυτοέλεγχο.

9. Μιλάμε για τα δικά μας συναισθήματα.

10. Προσπαθούμε να αποτελούμε παραδείγματα προς μίμηση.