11 φωτογραφίες που καταδεικνύουν το αληθινό πρόσωπο του αυτισμού

Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή που τυπικά εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρόνων της ζωής.

Το αποτέλεσμα μιας νευρολογικής δυσλειτουργίας που επιδρά στην λειτουργικότητα εγκεφάλου, ο αυτισμός και οι σχετιζόμενες συμπεριφορές υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε ποσοστό 1: 500 των ατόμων (Κέντρα Ελέγχου Διαταραχών και Πρόληψης 1997).

Εμφανίζεται σε ποσοστό 4/1 σε αγόρια από κορίτσια και δεν έχει επιλεκτικότητα σε φυλές, εθνικότητες και κοινωνικές ομάδες. Το οικογενειακό εισόδημα, ο τρόπος ζωής και το μορφωτικό επίπεδο δεν διαφοροποιούν την πιθανότητα της εμφάνισης του αυτισμού.

Ο αυτισμός επιδρά στην φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου στις περιοχές της κοινωνικής αντίδρασης και της επικοινωνίας. Τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό έχουν τυπικές δυσκολίες στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την κοινωνική συναναστροφή και τις δραστηριότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου. Η διαταραχή τους δυσκολεύει να επικοινωνήσουν με τους άλλους και να σχετιστούν με τον έξω κόσμο. Σε μερικές περιπτώσεις, επιθετικότητα και αυτο-τραυματιστικές συμπεριφορές μπορεί να εμφανιστούν.

Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να εμφανίσουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις κορμού (χτύπημα χεριών, περιστροφές κλπ) ασυνήθιστες αντιδράσεις σε ανθρώπους ή ελκυστικότητα σε αντικείμενα και αντίσταση στις αλλαγές στις ρουτίνες. Μπορεί επίσης να εμφανίζουν ευαισθησία στις 5 αισθήσεις της όρασης, ακοής, αφής, όσφρησης και γεύσης.

Ο αυτισμός είναι μια φασματική διαταραχή. Με άλλα λόγια, τα συμπτώματα και χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν με μεγάλη ποικιλία συνδυασμών, από ελαφριά έως ποικίλα. Παρότι ο αυτισμός διασαφηνίζεται από συγκεκριμένο σετ συμπεριφορών, τα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να εμφανίσουν οποιοδήποτε συνδυασμό των συμπεριφορών σε οποιοδήποτε βαθμό ποικιλίας. Δύο παιδιά με την ίδια διάγνωση μπορεί να αντιδρούν πολύ διαφορετικά και να ποικίλλουν οι δράσεις τους.

Έτσι, δεν υπάρχει «στάνταρ» ή «τυπικό» αυτιστικό άτομο. Οι γονείς μπορεί να ακούν διαφορετικούς όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν παιδιά με αυτιστικό φάσμα όπως : αυτιστικόμορφη συμπεριφορά, τάση αυτισμού, αυτιστικό φάσμα, υψηλά-λειτουργικός ή χαμηλά λειτουργικός αυτισμός, πιο ικανός – λιγότερο ικανός. Πιο σημαντικό να καταλάβουμε είναι, οποιαδήποτε και εάν είναι η διάγνωση, ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να λειτουργήσουν παραγωγικά και δείχνουν πρόοδο με την κατάλληλη εκπαίδευση και θεραπεία.

Αυτές είναι 11 φωτογραφίες που καταδεικνύουν το αληθινό πρόσωπο του αυτισμού: