400€ επιχορήγηση για laptop δίνει σε μαθητές το Υπουργείο Παιδείας – Δείτε αν τη δικαιούται το παιδί σας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμώντας να  προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, προχώρησε στην παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, το Υ.Π.Π.Α.Ν. εισηγήθηκε την επιχορήγηση των μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ώστε να αγοράσουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Δείτε εδώ τι ακριβώς χρειάζεται για να αποκτήσετε την επιχορήγηση για το laptop.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για τη διαδικασία στον Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Ιωάννη Ιωάννου στο τηλέφωνο 22800667 και για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://www.moec.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry@moec.gov.cy.