Αλλάζει η σήμανση στα χημικά προϊόντα της αγοράς – Δείτε πώς θα τα ξεχωρίζετε από την 1η Ιουνίου

Η 1η Ιουνίου αποτελεί ημερομηνία σταθμό στα θέματα της σήμανσης χημικών προϊόντων και της κυκλοφορίας τους στην αγορά, αφού από την ημερομηνία αυτή παύει η χρήση της παλιά σήμανσης επικινδυνότητας και όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP που αφορά στην ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Η διετής μεταβατική περίοδος που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015 και είχε ως στόχο την πλήρη εξάντληση όλων των αποθεμάτων των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που έφεραν σήμανση με την παλιά νομοθεσία, λήγει την 1η Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα, χημικά προϊόντα όπως:

· διάφορα καθαριστικά και απορρυπαντικά βιομηχανικής ή οικιακής χρήσης,
· χλωρίνες και άλλα βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
· χρώματα και βερνίκια,
· γόμες και άλλα δομικά υλικά,
· υλικά περιποίησης αυτοκινήτου και πολλά άλλα,

μπορούν να διατίθενται στην αγορά ΜΟΝΟ εφόσον φέρουν ετικέτες στην ελληνική γλώσσα που να περιλαμβάνουν τα εικονογράμματα, τις Δηλώσεις Κινδύνου και Δηλώσεις Προφύλαξης σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.

Σε περίπτωση που στα ράφια των καταστημάτων /υπεραγορών υπάρχουν ακόμη προϊόντα με ετικέτες σύμφωνες με παλαιότερη νομοθεσία, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά είτε να μην διατίθενται πλέον στην αγορά, είτε να ταξινομηθούν και να επισημανθούν εκ νέου σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.

Ενδεικτικά παρατίθενται πιο κάτω τα εικονογράμματα κινδύνου του Κανονισμού CLP.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli (Κανονισμός CLP) ή στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609.