Αν έχετε αγοράσει αυτή τη κρέμα ποδιών μην την χρησιμοποιήσετε – Υπάρχει κίνδυνος μικροβιακής επιμόλυνσης

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι στην κοινοτική αγορά έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί τo πιο κάτω καλλυντικό προϊόν :

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση
Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται
Χώρα προέλευσης προϊόντος
Λόγος απόσυρσης
Εσθονία
Foot creamРусское поле

Крем для ног [Foot cream]

Τύπος/ Αρ. Μοντέλου: lot 437

Αρ. Παρτίδας/Barcode:

4607042070037Description: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/2016/2016-w51/2016-w51_21824-1f.jpg

Ρωσία
Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

 

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του.  Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην κυπριακή αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που το εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στο τηλέφωνο 22-608606.