Ανακαλoύνται από την αγορά γνωστά μπλέντερ – Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά τα πιο κάτω προϊόντα, τα οποία δε συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείουν ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.


• Είδος: Αναμικτήρας
• Κατασκευαστής: ROMICO J.T. TRADERS LTD
• Εμπορική επωνυμία: MateStar
• Μοντέλο: BC-500
• Αριθμός είδους (ITEM No.): BC-500G
• Χώρα κατασκευής: Κίνα
• Χαρακτηριστικά: 230 V, 50 Hz, 500 W
• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290589093479

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

· Κατασκευαστής: POP LIFE ELECTRIC SHOPS LTD

· Εμπορική επωνυμία: BAUMANN

· Μοντέλο: ΤΥΒ-248

· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W

· Χώρα κατασκευής (στη συσκευασία): Κίνα

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290656059599

Κίνδυνος: Εγκαύματα

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.