Ανακαλείται λάδι από την κυπριακή αγορά – Περιέχει επικίνδυνες ουσίες πάνω από τα επιτρεπτά όρια

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Αρχή της Γερμανίας, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία, το πιο κάτω προϊόν που έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, ανακαλείται, καθότι δεν συνάδει προς τις σχετικές απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες, οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Στο εν λόγω προϊόν έχει διαπιστωθεί έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις, ότι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένου του βενζο (α) πυρενίου, βρίσκονται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

  • Ονομασία τροφίμου επί συσκευασίας: hempoilcold- pressed (Bio)
  • Εμπορική επωνυμία: hanfnatu
  • Συσκευασία: Γυάλινη φιάλη με βιδωτό πώμα
  • Μέγεθος συσκευασίας: 250 ml
  • Χρονική ένδειξη: Όλες οι ακόλουθες ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας (bestbefore): 30.09.2020 / 31.10.2020 / 31.12.2020 / 31.01.2021 / 30.10.2020
  • Barcode: 4030414000149
  • Χώρα Προέλευσης: Γερμανία

Δείτε για ποιο προϊόν πρόκειται

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρση / ανάκλησή του.

Επειδή όμως, κάποια ποσότητα των εν λόγων παρτίδων τροφίμου ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.