Ανάκληση καπνιστού σολομού φέτες από την κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία των πιο κάτω τροφίμων, τα οποία μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, βρέθηκαν να μην συνάδουν με τη νομοθεσία των τροφίμων:

Είδος Δείγματος: ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΕΤΕΣ
Εμπορικό Όνομα: 5 Oceans
Εισαγωγέας/ Επεξεργαστής: 5 OCEANS FOOD LTD (CY CYF 18 ΕΚ)
Ποσότητα: ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ 0.100 g
Συστατικά: – Ελληνική Γλώσσα: ΣΟΛΟΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΑΛΑΤΙ – Αγγλική Γλώσσα: SALMON (Salmo salar), Salt
Γραμμικός κωδικός: 5291002000364
Ενδείξεις τελικής ημερ. ανάλωσης: 1ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 13-12-2017
2ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 14-12-2017
3ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 17-12-2017
4ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 21-12-2017

Συγκεκριμένα, στα προαναφερόμενα δείγματα δεν έχει ανιχνευθεί το είδος Salmo salar, το οποίο αναγράφεται στην επισήμανσή τους, αλλά το είδος Oncorhynchus mykiss, του οποίου η οικονομική αξία είναι μικρότερη από αυτή του είδους Salmo salar.

Ενόψει των πιο πάνω, διερευνάται υπόθεση απάτης ή/και παραπλάνησης των καταναλωτών και ως εκ τούτου, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού αυτού.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει, επεξεργάζεται και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρσή του.

Σημειώνεται πως το εν λόγω περιστατικό αφορά σε εξαπάτηση ως προς το είδος του ψαριού και όχι κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.