Αποσύρονται δημοφιλή προϊόντα από την αγορά – Επιστρέψτε τα αμέσως!

Πλαστικά παιχνίδια, κούκλες, κρέμες για παιδιά και όχι μόνο αποσύρονται από την κυπριακή αγορά με τις αρχές να προειδοποιούν τους καταναλωτές να επιστρέψουν όποια από αυτά έχουν στην κατοχή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα από τις 20/01/2020 έως τις 26/01/2020 (GRAS-RAPEX – Δελτίο 04) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 62 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Για να δείτε τα προϊόντα πατήστε ΕΔΩ

Τα 62 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

  • 33 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
  • Εννιά στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  • Οκτώ στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  • Έξι στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Τέσσερα στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  • Δύο στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

  • Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία.
  • Η Υπηρεσία καλεί, επίσης, τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την  ενημερώσουν σχετικά.
  • Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).