Ας μιλήσουμε όλοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια αυτή την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

«Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια. Η σημασία του κράτους και των κοινωνικών θεσμών».

Ημερίδα διοργανώνει το Κέντρο Ισότητας Φύλου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού με θέμα την ισότητα των φύλων στην οικογένεια και τη σημασία των κοινωνικών θεσμών στη διατήρηση και την σημαντική προβολή της.

Στόχος της ημερίδας

Στόχος της ημερίδας είναι οι νέες και οι νέοι που θα συμμετέχουν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια στο κυπριακό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, με έμφαση στο ρόλο του κράτους, των θεσμών και της πολιτείας ευρύτερα, σε σχέση με την επίτευξη και στήριξη της ισότητας στην οικογένεια.

Στο πλαίσιο αυτό, στην ημερίδα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης από σχετικούς θεσμούς και φορείς καθώς και συζήτηση όπου οι νέες/νέοι θα αναπτύξουν τις σκέψεις τους συμμετέχοντας στη συζήτηση.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ERASMUS+ και αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου προγράμματος στο οποίο συμμετέχει ομάδα νέων ατόμων με σκοπό την εξοικείωσή τους με σημαντικά ζητήματα γύρω από την ισότητα των φύλων στην οικογένεια, την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, καθώς και το διάλογο των νέων με σχετικούς φορείς

Δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα έχουν νέες και νέοι μέχρι τριάντα ετών.

Δηλώστε εδώ συμμετοχή

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό Youthpass.

Η γλώσσα της ημερίδας θα είναι η Ελληνική και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Πέμπτη 7 Νοεμβρίού 2019

Ώρα: Από τις 19:00 έως τις 21:00

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αίθουσα UNESCO