Αυτά είναι τα επικίνδυνα ρούχα και παιχνίδια που ανακαλούνται από την αγορά – Γονείς, επιστρέψτε τα! (εικόνες)

Παιδικές φόρμες, λούτρινα, σφυρίχτρες και μολύβια είναι μερικά μόνο από τα παιδικά προϊόντα που ανακαλούνται από την αγορά.

Αναλυτικότερα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

Η Υπηρεσία πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 25/11/2019 (GRAS-RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 94 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 94 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

  • 43 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τέσσερα από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
  • Είκοσι  στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Εννιά στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  • Οκτώ στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  • Οκτώ στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
  • Τέσσερα στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  • Δύο στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Τα προϊόντα που αφορούν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 36 μέχρι 38 , έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.

Δείτε τα προϊόντα