Αυτά είναι τα επίσημα έντυπα για την κυκλοφορία μας – Ο αριθμός SMS

Ανακοινώθηκαν όλα τα επίσημα έγγγραφα που θα χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα για την κυκλοφορία μας, αλλά και ο επίσημος αριθμός που θα μπορούμε να στέλνουμε μήνυμα σχετικό με την απόφασή μας να βγούμε από το σπίτι.

Με εγκύκλιο του το Υπ. Οικονομικών ενημερώνει για τον τρόπο που θα γίνονται οι διακινήσεις πολιτών και δημοσιεύει τα 2 σχετικά έντυπα που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες.

Το ένα αφορά εργαζόμενους και θα πρέπει να έχει την υπογραφή εργοδότη και το δεύτερο αφορά τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών.

Το έντυπο Α

Το Έντυπο Α αφορά Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που θα πρέπει να δοθεί υπογεγραμμένο από τους εργοδότες/προϊσταμένους σε όσους εργαζομένους πρέπει να προσέρχονται στην εργασία τους με βάση το πρόγραμμα εργασίας που θα εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από τους αυτοεργοδοτούμενους.

Το έντυπο Β

Το Έντυπο Β που αφορά Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών θα συμπληρώνεται από τον κάθε πολίτη ατομικά όταν χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός της οικίας του για ένα από τους δικαιολογημένους λόγους που καθορίζονται στο Διάταγμα και περιλαμβάνονται στο εν λόγω Έντυπο.

Το sms

Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης του Εντύπου Β, οι πολίτες μπορούν να στέλνουν μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση, με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα που είναι αναρτημένο στις πιο πάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες με τις οδηγίες αποστολής του.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης οι εργαζόμενοι/πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και συμπληρωμένο το ανάλογο για την κάθε περίπτωση Έντυπο ή απαντητικό μήνυμα SMS για σκοπούς ελέγχου των μετακινήσεων τους από την Αστυνομία.

Δείτε τα έντυπα:

Τα βήματα για να στείλετε SMS