Αυτά είναι τα παιδικά ρούχα που αποσύρθηκαν από την αγορά – Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών

Στην ανάκληση παιδικών ρούχων προχώρησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν αυτά για τα παιδιά.

Η Υπηρεσία διεξήγαγε εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης κατά την περίοδο 26/8/2019 –  6/9/2019 (Α’ φάση – Σχολικά Ενδύματα) και 23/9/2019 – 4/10/2019 (Β’  φάση – Παιδικά Ενδύματα).

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 168 καταστήματα, (85 στην Α’ φάση και 83 στην Β’  φάση) σχολικής και παιδικής ένδυσης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Εντοπίστηκαν συνολικά 18 παιδικά ενδύματα (4 στην Α’ φάση και 14 στην Β’ φάση) τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους για τα παιδιά και αποσύρθηκαν από την αγορά.

Τα παιδικά ενδύματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στον πίνακα εδώ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα παιδικής ένδυσης στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα παιδικά ενδύματα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, στα οποία επεξηγούνται οι κύριες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα και δίνονται συμβουλές με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των παιδιών.

Δείτε τα ρούχα που αποσύρονται