Αυτή είναι η αίτηση για το ειδικό επίδομα ασθενείας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ2)  είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy και μπορούν από σήμερα, όσοι ενδιαφέρονται, να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας στο www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid003Servlet

Πληροφορίες για δικαιούχους Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας στο: https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/epidoma-asthenias

Υπενθυμίζεται ότι: Για να καταστεί δυνατή η πληρωμή επιδομάτων για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένων, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού: https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/post/_iban

Όλες οι πληροφορίες για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας: www.coronavirus.mlsi.gov.cy