Υπ. Παιδείας: Αυτοί είναι οι 6 πυλώνες για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στα σχολεία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο αποτελεί εφαρμογή στην πράξη της δέσμευσης του ΥΠΠ να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να συνυπάρχουν σ’ ένα ασφαλές κι ειρηνικό σχολικό περιβάλλον, το οποίο προάγει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειρηνικές στάσεις ζωής.

Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής ξεκίνησε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις κατευθυντήριες γραμμές Διεθνών Οργανισμών, στην πλούσια εμπειρία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και άλλων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών, φορέων, συνδέσμων, οργανωμένων συνόλων και στις απόψεις των μαθητών, μαθητριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών.

Αυτοί είναι οι 6 πυλώνες για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στα σχολεία

Ανέφερε, επίσης, ότι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική οργανώνονται γύρω από έξι πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας, είπε ο κ. Χαμπιαούρης, αφορά στη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και σε κεντρικό επίπεδο.

«Τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για τη χαρτογράφηση της κατάστασης που αφορά στην έκταση και τις μορφές της βίας στο σχολείο, στον εντοπισμό των αναγκών, στον καταρτισμό σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και στον βαθμό στον οποίο αυτές συμβάλλουν στη μείωση της βίας», σημείωσε.

Όπως είπε, ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομικά και διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν, αφενός, στην καλύτερη προστασία των μαθητών/τριών από κάθε μορφή βίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης, και αφετέρου, στην ενίσχυση των αναθεωρημένων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017 και των υπό αναθεώρηση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η τρίτη δέσμη μέτρων, συνέχισε ο κ. Χαμπιαούρης, στοχεύει στην ενίσχυση των δομών γύρω από το φαινόμενο της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο.

«Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του πολυθεματικού μοντέλου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται και το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης των παιδιών και των γονιών/κηδεμόνων τους», πρόσθεσε.

Ο τέταρτος πυλώνας, είπε ο Υπουργός Παιδείας, αφορά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην ενίσχυση δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν ειρηνικές στάσεις και συμπεριφορές.

«Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προνοούνται ενισχύουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, των διδακτικών μεθόδων και του σχολικού κλίματος και παράλληλα διασφαλίζουν την ποιότητα των Προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προς την κατεύθυνση αυτή», σημείωσε.

Η πέμπτη δέσμη δράσεων, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, επικεντρώνεται στην προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των μαθητών/τριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο.

Ο τελευταίος πυλώνας δράσης επιδιώκει την ενδυνάμωση των γονέων/κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας. Περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των κοινωνικών της λειτουργιών όσο και στην υποστηρικτική λειτουργία που πρέπει να έχει το σχολικό πλαίσιο, ώστε να δίνει την ευκαιρία στον/στη μαθητή/τρια να ζει και να μαθαίνει μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μέτρα πατώντας εδώ