Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Σχολική Πειθαρχία και Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς»

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο«Σχολική Πειθαρχία και Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΚΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017.

Όταν ένα παιδί δεν γνωρίζει πώς να διαβάζει, το διδάσκουμε. Όταν ένα παιδί δεν γνωρίζει πώς να λύνει μαθηματικά προβλήματα, το διδάσκουμε. Όταν ένα παιδί δεν συμπεριφέρεται σωστά, τι κάνουμε; Η εισήγηση επικεντρώνεται στη σχέση συμπεριφοράς και μάθησης και πώς οι δύο άξονες (χρειάζεται να) κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινή μας διδασκαλία ακολουθώντας πολύ-επίπεδη στήριξη για όλα τα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα παρουσιαστούν πρακτικές εισηγήσεις, δραστηριότητες και τρόποι αντιμετώπισης του θέματος της πειθαρχίας στη σχολική ζωή ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί σχετικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό.

Εισηγητές – Παρουσίαση Εργαστηρίων:

Δρ Λευκή Κουρέα, Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστήμιο Κύπρου & University of North Carolina at Charlotte

Έλενα Αγαπίου, Εκπαιδευτικός

Βαλεντίνα Ιεροθέου, Σχολική Ψυχολόγος

Εγγραφές:4:30-5:00μ.μ.

Εισήγηση: 5:00-5:30μ.μ.

Εργαστήρια: 5:45-7:15μ.μ.

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό.  Δήλωση συμμετοχής εδώ.

Πληροφορίες:

Έλενα Αγαπίου 99680590

Ολίβια Κωνσταντίνου 99922347

Αντριάνα Χαραλάμπους 99535462