Εξετάσεις 4μήνων: Οι λύσεις στα θέματα των μαθηματικών

Με Μαθηματικά συνεχίστηκαν οι εξετάσεις 4μήνων στα σχολεία της Κύπρου με τους μαθητές να καλούνται να απαντήσουν σε 9 διαφορετικά θέματα.

Πέραν από το εξεταστικό δοκίμιο για τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού, είχαν ετοιμαστεί επίσης δοκίμια για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού, για τα Μαθηματικά 2ωρο των Τεχνικών Σχολών, για τα Μαθηματικά 4ωρο των Τεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και διαφοροποιημένα δοκίμια με τις διευκολύνσεις και προσαρμογές για τους μαθητές που τις χρειάζονται.

Δείτε στις παρακάτω διευθύνσεις τις απαντήσεις στα θέματα: