Επιπρόσθετα μέτρα για τον κορωνοϊό σε όλες τις Σχολικές Εφορίες – Ποιοι θα εργαστούν κανονικά

Επιπρόσθετα μέτρα αποφάσισε να λάβει η Γραμματεία της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών (ΠΣΕΣΕ) σε σχέση με το θέμα του κορωνοϊού, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν καθολικά, ως κοινή πολιτική, από όλες τις Σχολικές Εφορείες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΣΕΣΕ, κου. Ντίνου Έλληνα, οι καθαρίστριες και οι Σχολικοί Βοηθοί Νηπιαγωγείων θα εργαστούν κανονικά όλες τις ημέρες για καθαρισμό και απολύμανση των σχολικών χώρων με ιδιαίτερη έμφαση σε καρέκλες, θρανία και χώρους υγιεινής.

Επίσης, κανονικά θα εργαστεί το τεχνικό προσωπικό για επιδιορθώσεις/συντηρήσεις εκεί και όπου χρειάζονται να γίνουν στις σχολικές μονάδες, όπως και οι κλητήρες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Σχολικών Εφορειών.

Σε Σχολικές Εφορείες όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός Κλητήρα, αυτοί θα εργαστούν εκ περιτροπής.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως το βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό και οι Σχολικοί Βοηθοί/Συνοδοί Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες δεν θα εργαστούν και θα παρουσιαστούν ξανά στην εργασία τους τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου.  

Για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες κριθούν απαραίτητες κατά την περίοδο αυτή, η ΠΣΕΣΕ θα επανέλθει με νέα ενημέρωση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναστολή της απεργίας του προσωπικού των Σχολικών Εφοριών

Tην αναστολή της 24ωρης απεργίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, η οποία είχε εξαγγελθεί για τις 17 Μαρτίου 2020, αποφάσισαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η απόφαση για αναστολή της απεργίας οφείλεται στην απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού COVID -19 στα σχολεία.

Οι προσπάθειες για εφαρμογή της κατ΄ αρχή συμφωνίας για την ίση και δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών με του αντίστοιχου προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα συνεχίζονται, αναφέρει η ανακοίνωση.

Τέλος, διαμηνύει πως σε περίπτωση που διαφανεί ότι δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση, τα απεργιακά μέτρα θα εφαρμοστούν σε χρόνο που θα αποφασισθεί στη συνέχεια.