Αρχική InfoMommy Νέα Επιχορήγηση για την αγορά φορητού Η/Υ για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Επιχορήγηση για την αγορά φορητού Η/Υ για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Επιχορήγηση για την αγορά φορητού Η/Υ για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού παραχωρείται χορηγία €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το ΥΠΠ), και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το ΥΠΠ παραμένει προσηλωμένο στον βασικό στόχο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού µας συστήματος και της παροχής ποιοτικής παιδείας στις νέες και στους νέους µας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και τη διαδικασία αγοράς που ακολουθούν.

Κατευθυντήριες γραμμές αγοράς
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το μέτρο θα καλύψει την επιχορήγηση μόνο της αγοράς καινούργιου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (τύπου laptop), που συνάδει με όλες τις σχετικές πρόνοιες της κυπριακής Νομοθεσίας και είναι συμβατός με τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίστηκαν από το ΥΠΠ μαζί με το συνοδευτικό λογισμικό σύστημα, ενώ καθορίζονται και οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο υπό αγορά υπολογιστής.
Αναφέρεται ακόμη πως οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από προμηθευτή/εταιρεία πώλησης της δικής τους επιλογής και ότι, για την επιχορήγηση θα γίνονται δεκτές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 27η Απριλίου 2016, ημερομηνία λήψης της απόφασης, και μέχρι την 31η Αυγούστου 2016, τελευταία ημέρα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Η διαδικασία
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει και τη διαδικασία αγοράς και επιχορήγησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
1. Κάθε δικαιούχος μαθητής θα παραλαμβάνει από το σχολείο του επιστολή που επεξηγεί τις βασικές πτυχές του σχεδίου παραχώρησης της χορηγίας, τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους κηδεμόνες ή τους ενήλικες μαθητές των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και τον προμηθευτή/εταιρεία πώλησης (Βεβαίωση Συμβατότητας Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές και Βεβαίωση Δικαιούχου), όπως επίσης και Βεβαίωση Φοίτησης, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, στη Β΄ τάξη Δημόσιου Γυμνασίου ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένου από το ΥΠΠ, καθώς και στην Προπαρασκευαστική Τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων.

2. Στη συνέχεια, κάθε δικαιούχος θα προβαίνει στην παραγγελία φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από προμηθευτή/εταιρεία πώλησης της επιλογής του. Κανένας δικαιούχος μαθητής δεν θα πρέπει να καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.

3. Μετά την παραγγελία, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένες τις πιο πάνω βεβαιώσεις, μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο στις Γραμματείες των σχολείων τους, οι οποίες θα τις προωθούν στις οικείες Σχολικές Εφορείες, στην περίπτωση των μαθητών των Δημόσιων Γυμνασίων και Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ή στον Διευθυντή του Ιδιωτικού Σχολείου, στην περίπτωση των μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (σημ.: οι πιο πάνω βεβαιώσεις πρέπει να προσκομίζονται και σε περίπτωση αγοράς του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το διαδίκτυο ή από χώρα του εξωτερικού).

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το τιμολόγιο
Σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο ή και απόδειξη πληρωμής που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, το Υπουργείο τονίζει πως περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
* Όνομα και αριθμό ταυτότητας κηδεμόνα.
* Όνομα, αριθμό ταυτότητας και αριθμό μητρώου μαθητή.
* Ημερομηνία αγοράς.
* Χαρακτηριστικά του προϊόντος (Κατασκευαστής, Μοντέλο/Ονομασία προϊόντος).
* Όνομα και Υπογραφή Εκδότη του τιμολογίου και της απόδειξης είσπραξης.
* Λογότυπο της εταιρείας.
* Περίοδο εγγύησης.

«Η οικεία Σχολική Εφορεία/Διεύθυνση του Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης θα προβαίνει στον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων (παράγραφοι 4.1 και 5) και θα εκδίδει τις επιχορηγήσεις υπό μορφήν επιταγής στο όνομα του προμηθευτή, θα παραλαμβάνει τον υπολογιστή και θα τον παραδίδει στη Γραμματεία του σχολείου του δικαιούχου, ώστε να παραδίνεται στη συνέχεια στον κάθε δικαιούχο, ο οποίος και θα υπογράφει σχετική βεβαίωση παραλαβής. Στην περίπτωση αγοράς από το Διαδίκτυο θα πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη πληρωμής καθώς και ο φορητός υπολογιστής στην οικεία Σχολική Εφορεία/Διεύθυνση του Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης για επιβεβαίωση της αγοράς ως και οι συμπληρωμένες βεβαιώσεις».

Εάν ο υπολογιστής υπερβαίνει τα 400 ευρώ
Περαιτέρω το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει πως, «σε περίπτωση που η απόδειξη ή το τιμολόγιο που προσκομίζεται υπερβαίνει το ποσό των €400, η επιχορήγηση θα καλύπτει μόνο το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή €400. Η σχετική επιταγή θα αναγράφει το ποσό της επιχορήγησης και όχι της αγοράς. Σε περίπτωση που το ποσό της αγοράς του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι μικρότερο από το ποσό που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση, τότε στην επιταγή θα αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοράς», προστίθεται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και για τη διαδικασία στον Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χρύσανθο Χρυσάνθου, στο τηλέφωνο 22800667 ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ http://www.moec.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry@moec.gov.cy.


Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μύλων 75 104 41 Αθήνα
+30 210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.com.cy

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.com.cy

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Design by | WebOlution & Powered by | Access Point
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.


Όλα όσα αφορούν εσάς και το παιδί σας
τώρα στο e-mail σας

Εγγραφή στο Newsletter