Έτσι θα λειτουργεί η ΟΑΠ από τον Σεπτέμβριο – Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας

Σε μεταρρυθμίσεις στην ΟΑΠ (Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης) προχωρά από τη νέα σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, τόσο από τα μέλη της ομάδας όσο και από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μερικά, μάλιστα, μέλη της ομάδας αποφάσισαν μέχρι και να παραιτηθούν!

Οι αλλαγές του Υπουργείου

Τι ακριβώς προτείνει το Υπουργείο και γιατί αντιδρούν οι εμπλεκόμενοι; Διαβάστε παρακάτω τις αλλαγές του Υπουργείου σχετικά με την ΟΑΠ, όπως τις παρουσίασε σήμερα το sigmalive.com.

  1. Η ΟAΠ ενισχύεται και γίνεται ευέλικτη, μέσω αποκεντρωτικής δράσης στα επαρχιακά γραφεία εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα ζητήματα που αναλαμβάνει να χειριστεί.
  2. Το έργο της ΟAΠ θα εστιάζει στη διαχείριση μόνο σοβαρών ή/και έκτακτων ζητημάτων παραβατικής συμπεριφοράς σε σχολεία. Η ανταπόκρισή της θα είναι άμεση προς τις σχολικές μονάδες. Η ΟΑΠ θα εδρεύει στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, ενώ οι δράσεις της θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται κεντρικά ως εξής:
  • Σε κάθε επαρχιακό γραφείο θα λειτουργεί ομάδα εκπαιδευτικών ψυχολόγων και αποσπασμένων λειτουργών, οι οποίοι θα συναποτελούν την ΟΑΠ σε επαρχιακή βάση. Η ΟΑΠ θα ενισχυθεί με περισσότερους λειτουργούς και θα λειτουργήσει αποκεντρωμένα, ενώ το κονδύλι για την λειτουργία της θα αυξηθεί, με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Το έργο της ΟΑΠ θα συντονίζεται και θα εποπτεύεται από τους Πρώτους Λειτουργούς των επαρχιακών γραφείων όλων των διευθύνσεων σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την προϊστάμενη της ΥΕΨ. Γενικό συντονισμό θα ασκεί Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
  • Η Διατμηματική Επιτροπή που θα λειτουργήσει για σκοπούς πρόληψης της παραβατικότητας θα λειτουργεί και για σκοπούς εποπτείας και συντονισμού των δράσεων της νέας δομής της ΟΑΠ. Της Διατμηματικής Επιτροπής θα προεδρεύει ο/η Γενικός/η Διευθυντής/ ντρια.

Γιατί αντιδρούν τα μέλη της ομάδας ΟΑΠ;

Σε επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Χαμπιαούρη, τα μέλη της ομάδας ΟΑΠ, έκαναν λόγο μεταξύ άλλων, για  αλλαγές στην δομή, στην οργάνωση και στην μεθολογία, χωρίς τεκμηρίωση παρά την επιτυχημένη πορεία της ΟΑΠ. «Αισθανόμαστε ότι αυτή η πράξη υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς την Ομάδα και αποτυχία στην επίτευξη των στόχων της», έγραψαν συγκεκριμένα.