Φωτοβολταϊκά στα σχολεία: Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΑΗΚ και Κυβέρνησης – Τι κερδίσουν τα σχολεία;

Εγκρίθηκε και υπογράφηκε εχθές, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, η συμφωνία για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων και Θερμομόνωσης Οροφής σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπογράφτηκε η συμφωνία μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και της ΑΗΚ από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ κ. Μιχάλη Κωμοδρόμο.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και σκοπός του είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια σχολικά κτήρια, στα οποία υπάρχει τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης και στα οποία τηρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κατανάλωσης, ώστε τα συστήματα αυτά να είναι επωφελή για το ΥΠΠΑΝ.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία θα συμβάλει:

  • στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του κράτους,
  • στην παραγωγή πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
  • σστην αποδοτική και ορθολογιστική παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
  • στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ προς τα κράτη μέλη της, όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
  • σστην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και θερμοκηπιακών αερίων,
  • στην εκπλήρωση του εναρμονιστικού και υποδειγματικού ρόλου που πρέπει να έχουν τα δημόσια κτήρια στον τομέα της ενέργειας, και
  • στην καλλιέργεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών και ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.