ΓΕΣΥ: Πόσο συχνά μπορώ να αλλάζω παιδίατρο;

Είκοσι ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), που στόχο έχει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας στους δικαιούχους και οι απορίες για τις υπηρεσίες του παραμένουν πολλές.

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν μπορούν να αλλάξουν παιδίατρο και πόσο συχνά μπορεί να γίνει αυτό.

Σε επίσημο έγγραφό του το ΓεΣΥ, διευκρινίζει:

Έχετε δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού σας ιατρού μετά την παρέλευση 6 μηνών από την εγγραφή του σε αυτόν.

Παιδιά-δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους μπορούν να αλλάζουν παιδίατρο πιο συχνά, ως ακολούθως

  • Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου  όποτε το επιθυμούν.
  • Παιδιά που έχουν συμπληρώσει τους 3 μήνες της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου μια φορά κάθε 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου.