Γιατί το Υπουργείο καθυστερεί τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με την φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι στόχος του είναι να εξασφαλιστεί η φοίτηση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες, ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και προσαρμογής, των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνται από σχολικούς βοηθούς/συνοδούς, μέσα σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας. Αυτόν ακριβώς τον στόχο εξυπηρετούν οι ειδικές διευθετήσεις και η διαδικασία που ανακοινώθηκαν χθες.

Οι αντιδράσεις και οι επικρίσεις που έχουν ακουστεί, παραγνωρίζουν μία πολύ βασική παράμετρο. Βασικός και απαράβατος υγειονομικός κανόνας μέσα στα σχολεία είναι η διατήρηση απόστασης δύο μέτρων.

Γιατί δεν προχώρησε στη φοίτηση παιδιών με αναπηρίες

Εάν, όπως ορισμένοι επικριτικά ζητούν, προχωρούσαμε στη φοίτηση αυτών των παιδιών, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να τηρηθεί αυτός ο κανόνας και θα έμπαινε σε κίνδυνο η ίδια η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών. Ταυτόχρονα, η άκριτη εφαρμογή αυτού του κανόνα θα σήμαινε αμέσως τον πλήρη αποκλεισμό πολλών παιδιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών των περιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται παιδιά που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα, προβλήματα σίτισης και κατάποσης, χρειάζονται πάνες, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους στην τουαλέτα, παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής ή επικοινωνίας, καθώς και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Κατά κανόνα δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν κανόνες υγιεινής για την αποφυγή της επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Επιπρόσθετα, περιπτώσεις παθήσεων (π.χ. επιληψία) επιβαρύνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες και καθιστούν απαραίτητη τη χρήση κλιματιστικών. Πολύ συχνά η διαχείριση και φροντίδα των παιδιών απαιτούν φυσική επαφή είτε των σχολικών βοηθών/συνοδών είτε των εκπαιδευτικών.

Εφαρμογή ειδικών μέτρων όπου υπάρχει δυνατότητα

Για τον σκοπό αυτό, μετά από συνεννοήσεις με το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε να εξετασθούν με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα όλες οι περιπτώσεις και, όπου είναι δυνατόν, να εφαρμοστούν ειδικά και πρόσθετα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η φοίτηση των παιδιών με ασφάλεια, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η εφαρμογή αρμοδίων συστάσεων και η αξιοποίηση ιατρικής τεχνογνωσίας οδήγησε στη διαδικασία, η οποία προβλέπει τη συνεργασία του θεράποντος ιατρού και των γονέων/κηδεμόνων με την Ειδική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν γιατροί σχετικών ειδικεύσεων, προκειμένου να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις, να υπάρχει έγκυρη γνώμη και ενδεχομένως να συστήνονται κάποια πρόσθετα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Τις επόμενες ημέρες θα διεκπεραιωθεί η εξέταση των Ειδικών Εντύπων Αξιολόγησης που θα υποβάλλονται, θα εξετασθούν οι περιπτώσεις και όπου κρίνεται ότι μπορεί να φοιτήσουν θα γίνεται σύσταση και για ενδεχόμενα ιδιαίτερα μέτρα προστασίας.

Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας και να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα παιδιά, όπως και το προσωπικό θα έχουν την προστασία που επιβάλλεται μέσα στα σχολεία. Οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες εκφράζουν εξάλλου την επιθυμία να τηρηθούν οι απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις και οι σωστές συνθήκες για τα παιδιά τους.