Γονείς προσοχή! Αυτά είναι τα μη ασφαλή προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι, την εβδομάδα που αρχίζει στις 31/07/2017 (GRAS-RAPEX – Report 31), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ, στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τρία (3) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Παιχνίδια-πλαστικές βαρκούλες, μάρκας Zhi Hui Xiao Neng Shou, μοντέλο Ref.: 483002. No 168-26B, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρού κομματιού που αποσπάται εύκολα από το παιχνίδι.


Μπάλα, μάρκας Yue Qiu, μοντέλο 721406, με γραμμοκώδικα 8530177214068 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από την μπάλα.

Παιχνίδι σκυλάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο N: 125234, με γραμμοκώδικα 8585030125234 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.


Διακοσμητικό κερί σε μορφή τουλίπας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 37630-BIA-SWIE, με γραμμοκώδικα 5901162595463 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

Παιχνίδι σκυλάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο N:46768, με γραμμοκώδικα 8585030046768 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.