Γονείς προσοχή! Αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα για την υγεία των παιδιών

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, διενήργησε δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, για διακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε ότι στα παιχνίδια που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, οι συγκεντρώσεις φθαλικών εστέρων που ανιχνεύθηκαν, ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτές οι χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή, ενώ τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Μη συμμορφούμενα προϊόντα
Εικόνα
Κούκλα επωνυμίας
Baby Fashion girl
Barcode 2016092400800
NO. HX310
Κούκλα επωνυμίας
Pretty Angels
Barcode 3342160804027
NO L5717
Σετ παιχνιδιού
cooking set
Barcode 5291410103053
Κούκλα επωνυμίας
Angel Fashion beauty
Barcode 5290509058144
NO. 618
Κούκλα επωνυμίας
Fashion Model
Barcode 5290509057642
Κούκλα επωνυμίας
FROZEN
NO.KNX09-A
Αξεσουάρ κούκλας (σωσίβιο)
Barcode 466286000033
NO 8821-B
Κούκλα επωνυμίας
Beauy girl
Barcode 8601888561236
NO. 9201
Κούκλα επωνυμίας
Dance of youth
Barcode 8601257121238 NO. 060
Κούκλα επωνυμίας
Vogue girl
Barcode 1511600305796
NO. LY811
Κούκλα επωνυμίας
MAGIC GIRL
Barcode 1511600302696
NO. 910
Τόξο με βέλη 8004761052799
NBR. 01-2015
Κούκλα επωνυμίας
Beauty Fashion Show Barcode 6910323809126
NO. 8091
Κούκλα επωνυμίας
Fendo Fashion girl
Barcode 6975406913329
NO. FB016
Κούκλα επωνυμίας
Nancy (wanju)
Barcode 853968
Κούκλα επωνυμίας
Mermaid
Barcode 469415
Κούκλα επωνυμίας
Wan ju
Barcode 690635
Δύο κούκλες
Barcode 516692
Κούκλα επωνυμίας
Girl fashion model
Barcode 523496
Σετ παιχνιδιού
Spirit gun
Barcode 6991208071296
Νεροπίστολο
Barcode 6991204888553
MKO 488855

Το κοινό προτρέπετε όπως επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπου φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, καθώς και άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα 22405611, 22405637 και 22405609.