Η τηλεόραση πριν τα 3 έτη μπορεί να έχει σοβαρές ισόβιες επιπτώσεις

Στις μέρες μας είναι πρακτικά αδύνατο να ακολουθήσουμε τον κανόνα «καθόλου τηλεόραση μέχρι τα 2 έτη» που συνιστούν οι περισσότεροι παιδίατροι. Και παρόλο που όλοι τους αναγκαστικά έχουν «χαλαρώσει» αναφορικά με τις οδηγίες τους περί οθόνης, συνεχίζουν, όμως, να τονίζουν, ότι το να επιτρέπουμε σε ένα παιδί να κάθεται μπροστά σε μία οθόνη από τη γέννησή του μέχρι τα 3 έτη του, όταν ο εγκέφαλος είναι ακόμα πολύ ευαίσθητος στο περιβάλλον γύρω του, μπορεί να του προκαλέσει αλλαγές που θα κρατήσουν μια ζωή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι αυτό ακριβώς που παρεμποδίζει την ανάπτυξη των ικανοτήτων που οι γονείς τόσο πολύ πιστεύουν, ότι θα αναπτύξουν τα παιδιά τους μέσω των tablets: Την ικανότητα να συγκεντρώνονται, να αφοσιώνονται σε ένα πράγμα, να διαισθάνονται τις αντιδράσεις των άλλων και να επικοινωνούν μαζί του, να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους –όλες αυτές οι ικανότητες βλάπτονται.

Ο μετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου, το μέρος που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τις κοινωνικές μας συναναστροφές, αρχίζει να αναπτύσσεται νωρίς στην παιδική ηλικία και, προφανώς, για να γίνει αυτό, το παιδί έχει ανάγκη από τη συναναστροφή με άλλα άτομα. Πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί ο παιδικός εγκέφαλος, αν το παιδί αντί να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, βρίσκεται μπροστά σε μία απαθή οθόνη; Η ζημιά που προκαλείται, μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, ειδικά όταν το παιδί θα προσπαθεί να δημιουργήσει ή να διατηρήσει μια σχέση.

Κάτι ακόμα που δεν συνειδητοποιούν οι γονείς είναι, ότι δίνοντας στο παιδί ένα κινητό ή ένα tablet, αυτόματα μόλις αρχίζει να γκρινιάζει για κάτι, του δημιουργεί μια επίπλαστη έως και επικίνδυνη ικανοποίηση –γι’αυτό και σταματά άμεσα κάθε γκρίνια! Το παιδί έτσι μαθαίνει, ότι η ανάγκη του για άμεση ικανοποίηση καλύπτεται πιο εύκολα από μία οθόνη παρά από την συναναστροφή με άλλα άτομα, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συνεχίσει να πιστεύει και στην υπόλοιπη ζωή του.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι όλες οι οθόνες είναι «διαβολικές». Σίγουρα υπάρχουν πλεονεκτήματα που έχουν π.χ. τα tablets, ειδικά όταν το παιδί ασχολείται με εκπαιδευτικές εφαρμογές που έχει «κατεβάσει» ο γονιός σε αυτά. Οι επιστήμονες, πάντως, επιμένουν να θέσουμε απαραιτήτως ορισμένα όρια αναφορικά με την επαφή του παιδιού με τις οθόνες: π.χ. να μην επιτρέπουμε τηλεόραση και υπολογιστή στο δωμάτιό του και να κλείνουμε την τηλεόραση την ώρα του φαγητού. Επίσης, τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι δεν θα πρέπει να απασχολούνται με τις οθόνες για περισσότερες από μία με δύο ώρες ημερησίως και όταν το κάνουν θα πρέπει να γίνεται για εκπαιδευτικό σκοπό. Είναι πολύ πιο σημαντικό, τα παιδιά να παίζουν εκτός σπιτιού, να διαβάζουν, να απασχολούνται με κάποιο χόμπι και να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο ελεύθερο παιχνίδι.

Πηγή: mom.me