«Κάθε πολίτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις για την ειδική αγωγή»: Το Υπουργείο Παιδείας για τους συνοδούς

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την ειδική εκπαίδευση και τους συνοδούς των παιδιών μετά και τις αντιδράσεις γονέων για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών τους και τις δηλώσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι  μέχρι την ψήφιση της νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης, βρίσκονται σε ισχύ οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2014 και ως εκ τούτου, κάθε πολίτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιές τους.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Αναφορικά με δημοσιεύματα, και συγκεκριμένα τις δηλώσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου, για τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα αρμόδια όργανα, πλήρωσης των θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το καθηκοντολόγιο και τους όρους απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), επισημαίνει τα ακόλουθα:

Καταρχάς, χαιρετίζει τις δηλώσεις της Επιτρόπου και δηλώνει ότι συμφωνεί με τις εισηγήσεις της.

Παράλληλα, σημειώνει ότι όλα τα θέματα που θέτει η Επίτροπος στην τοποθέτησή της θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο της διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία αφορά στην ετοιμασία νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης.

Σε εξέλιξη η διαδικασία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας γίνεται με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει την ανάλυση πόρων, επίσκεψη μελέτης και λειτουργία ομάδων εργασίας, με στόχο την υποβολή συμπερασμάτων.

Τα συμπεράσματα αυτά θα διαμορφωθούν σε συστάσεις, στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο.

Επισημαίνεται, όμως, παράλληλα, ότι μέχρι την ψήφιση της νέας νομοθεσίας βρίσκονται σε ισχύ οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2014 και ως εκ τούτου, κάθε πολίτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιές τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίπτωση κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες μελετάται από το αρμόδιο σώμα, το οποίο λαμβάνει και τη σχετική απόφαση.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι γονείς

Σε περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν με την απόφαση, η νομοθεσία διασφαλίζει το δικαίωμά τους για υποβολή ένστασης.

Ως εκ τούτου, οι γονείς θα πρέπει να εξαντλούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία, αντί να στερούν το δικαίωμα του παιδιού τους για εκπαίδευση δημοσιοποιώντας την ένστασή τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναμένοντας ότι με την πίεση που θα ασκηθεί, θα εξασφαλιστεί η απόφαση, την οποία εκείνοι επιδιώκουν.

Για άλλη μια φορά το ΥΠΠΑΝ δηλώνει την ετοιμότητά του για συνεργασία με τους γονείς κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες. Επίσης η συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι δεδομένη με στόχο την καλύτερη διαχείριση επίλυσης όλων των θεμάτων που αφορούν στα παιδιά.