Επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας 2017: Ξεκίνησε η καταβολή – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχει αρχίσει η καταβολή επιδόματος τέκνου για το έτος 2017 σε οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι οποίες υπέβαλαν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Ως εκ τούτου, προτρέπονται οι μονότεκνες/δίτεκνες οικογένειες όπως υποβάλουν την αίτησή τους για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου.

Σημειώνεται ότι το επίδομα τέκνου καταβάλλεται στους δικαιούχους αφού υποβληθεί αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και ολοκληρωθεί η εξέτασή της από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

Επίσης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση και όσες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν έχουν ακόμη αιτηθεί για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το έτος 2017.

Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο), μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.mlsi.gov.cy