«Μάθε για την ΚΑΠ»: Συνεχίζεται η εκστρατεία που διδάσκει στα παιδιά το… περιβάλλον!

Η εκστρατεία ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ έχει ως στόχο την ενημέρωση του κυπριακού κοινού αλλά και των νέων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα δημιουργηθούν συνολικά 7 εκπαιδευτικά βίντεο γύρω από διάφορα θέματα της ΚΑΠ για παιδιά δημοτικού.

Το πιο πρόσφατο βίντεο αφορά το περιβάλλον και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες!

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργία και την καλή υγεία των ζώων είναι οι καιρικές συνθήκες, οι φυσικοί πόροι και, γενικότερα, το φυσικό περιβάλλον.

Ένας από τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι και η προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι η ΚΑΠ στηρίζει τους γεωργούς οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους όπως η χρήση του βρόχινου νερού, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ακόμα και η κομποστοποίηση.

Βλέποντας το βίντεο τα παιδιά θα μάθουν για το φυσικό περιβάλλον των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υποστήριξης των γεωργών.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκστρατείας στο Youtube.