Μόνο με συγκατάθεση των γονέων οι φωτογραφίες των παιδιών στο διαδίκτυο!

Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στόχο έχει να υπενθυμίσει στους γονείς παιδιών 14 ετών και κάτω τι ισχύει αναφορικά με τις φωτογραφίες τους στο ίντερνετ.

Με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμώ να υπενθυμίσω ότι ο Κανονισμός (GDPR) και ο Εθνικός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών. Μεταξύ άλλων επιβάλλεται όπως για τη χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, twitter κ.λπ.) από παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών, να λαμβάνεται η συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους.

Υπό το φώς των ανωτέρω καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (π.χ. γονείς / κηδεμόνες / εκπαιδευτικοί) να φροντίσουν όπως τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλειά τους από τους διαφόρους κινδύνους του Διαδικτύου και όπως τα παιδιά προβαίνουν σε αναρτήσεις / κοινοποιήσεις προσωπικών τους δεδομένων ΜΟΝΟ με τη συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Παιδική γωνιά /  Πληροφορίες για πολίτες – Προστασία του παιδιού» στην οποία βρίσκεται υλικό από τις δικές μας εκδηλώσεις.