«Μπλε Φάλαινα»: Στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας το επικίνδυνο online παιχνίδι

Ειδική αναφορά στο επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλε Φάλαινα» θα γίνεται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας από τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Καδή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις ανά το παγκόσμιο με το αρμόδιο Υπουργείο, μέσω της ενημέρωσης γονέων και μαθητών, να προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα.

Όπως έγινε γνωστό, πέντε περιστατικά έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργείου προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο έχουν σχέση με το διαδικτυακό παιχνίδι. Ο κ. Καδής αναφέρει ότι ο αριθμός των περιστατικών που παραπέμφθηκαν και διερευνήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με το παιχνίδι «Μπλε Φάλαινα» είναι πολύ μικρός, όπως εξίσου μικρός είναι και ο αριθμός των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στα σχολεία χωρίς παραπομπή στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει και συμμετέχει σε εύρος προγραμμάτων, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Από την 1η Ιουλίου 2016 μάλιστα, οι δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα υποστηρίζονται μέσω του ευρωπαϊκού έργου CyberSafety, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet-Better Internet for Kids.

Το έργο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και απευθύνεται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω της διαδικτυακής πύλης internetsafety.pi.ac.cy. Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε η Γραμμή Βοήθειας και Γραμμή Καταγγελιών 1480. Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Όπως σημειώνει, από το 2015 λειτούργησε η τηλεφωνική γραμμή στήριξης και συμβουλευτικής 1410, όπου παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για θέματα που τους απασχολούν.