Νέα έρευνα αποδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο παιδικός σταθμός στην ανάπτυξη του παιδιού

Πολλοί είναι οι γονείς που θεωρούν το στάδιο του παιδικού σταθμού για τα παιδιά τους κάτι περιττό. Πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο το παιδί να ξεκινήσει σχολείο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τα προηγούμενα χρόνια να τα περάσει στην ασφάλεια του σπιτιού.

Μία νέα έρευνα όμως έρχεται να δικαιώσει τους γονείς εκείνους που επιλέγουν να στείλουν τα παιδιά στους σε παιδικούς σταθμούς.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Duke στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ μελέτησαν το κατά πόσο είναι σημαντικός ή όχι ο παιδικός σταθμός για τα μικρά παιδιά.

Η έρευνα κινήθηκε γύρω από δύο βασικά ερωτήματα: κατά πόσο τα προγράμματα των παιδικών σταθμών επηρέαζαν τις επιδόσεις του παιδιού μετέπειτα στα σχολικά χρόνια και κατά πόσο οι επιπτώσεις των προγραμμάτων διέφεραν στα παιδιά ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας, το οικογενειακό εισόδημα και την καταγωγή του παιδιού.

Τα ευρήματα των μελετητών

Μετά από έρευνα σε 1,5 εκατομμύρια νέους στην Βόρεια Καρολίνα οι μελετητές κατέληξαν στο ότι τα πλεονεκτήματα του παιδικού σταθμού διαρκούσαν ορισμένες φορές μέχρι και την Β’ Γυμνασίου!

Ειδικότερα, η παρακολούθηση μαθημάτων στον παιδικό σταθμό προετοίμαζε το παιδί για την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική καλύτερα από τα παιδιά που δεν είχαν φοιτήσει σε παιδικό σταθμό.

Τα προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση βοηθούν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τους συνομήλικους τους και να αναπτύσσουν μια πιο δεμένη και ισχυρή σχέση με τους γονείς τους, αφού τους δίνει την ευκαιρία να ξοδέψουν λίγο χρόνο έξω από το σπίτι.

Επιπλέον, η προσχολική εκπαίδευση βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών να ακολουθούν οδηγίες, ενώ παρέχει και στους εκπαιδευτικούς στοιχεία για τυχόν αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο παιδί.

Τα πλεονεκτήματα αυτά αν και επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό κάθε παιδί, φαίνεται να πολλαπλασιάζονται όταν τα παιδιά προέρχονται από οικονομικά και πολιτιστικά δύσκολες καταστάσεις.

Η προσχολική εκπαίδευση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη των παιδιών στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους στίβο, αν και η έρευνα από μόνη της δεν αρκεί για να αποδείξει τη σημασία του παιδικού σταθμού για τα παιδιά…

Πρέπει και οι γονείς να κατανοήσουν πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά τους τη συναναστροφή με τους συνομήλικούς τους, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να δώσει μεγαλύτερη «βάση» σε αυτό το κομμάτι.

Πηγή: scarymommy.com