Ο έπαινος και το παιδί μας -Συστάσεις περί επαίνου

Ο έπαινος που δίνουμε ως ενήλικοι στα παιδιά μας δεν είναι πάντα αυτονόητο για όλους μας.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως ενήλικες ή ως γονείς για να ενισχύσουμε τον αυτοσεβασμό του παιδιού μας που διαδραματίζει για αυτόν βαρύνουσα σημασία;
Κάθε φορά που δείχνουμε ότι υπολογίζουμε τα αισθήματα των παιδιών μας, τους προσφέρουμε ευχέρεια επιλογής ή τους παρέχουμε τη δυνατότητα να λύσουν ένα πρόβλημα. Έτσι βάζουμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του αυτοσεβασμού και της αυτοπεποίθησής τους.
Ο έπαινος και ο αυτοσεβασμός
Όταν το παιδί σας ρωτάει για την εξέλιξή του τότε εσείς παρά να αξιολογήσετε καλύτερα περιγράψτε:
1.Περιγράψτε αυτό που βλέπετε
2.Περιγράψτε αυτό που αισθάνεστε
3.Συνοψίστε την αξιέπαινη συμπεριφορά του παιδιού με μια λέξη.

Συστάσεις περί επαίνου
1.Φροντίστε ο έπαινος να ταιριάζει στην ηλικία και στις δυνατότητες του παιδιού.
2.Αποφεύγετε επαίνους που παραπέμπουν σε προγενέστερες αδυναμίες ή αποτυχίες.
3.Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός λειτουργεί μερικές φορές ως ανασχετικός παράγων στην επιθυμία του παιδιού να υλοποιήσει το στόχο.
4.Να είστε προετοιμασμένοι για αλλεπάλληλες επαναλήψεις της ίδιας πράξης όταν περιγράφετε με επαινετική διάθεση την ενέργεια του παιδιού.
Πηγή: Faber, A. & Malish, E. (2005). How To Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk. Scribner: New York.
Μιχαήλ Σώτια
Εργοθεραπεύτρια

Κέντρο Παιδιατρικής Εργοθεραπείας «Εναρξις»