Oι μαθητές μαθαίνουν να σερφάρουν με ασφάλεια στο διαδίκτυο – Όλες οι δράσεις που εκπονεί το Υπουργείο Παιδείας

Με αφορμή την εμφάνιση επικίνδυνων για τα παιδιά και τους νέους διαδικτυακών παιχνιδιών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ενημερώνει ότι οι μαθητές των σχολείων τυγχάνουν συνεχούς ενημέρωσης τόσο για τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο όσο και για τις εξίσου μεγάλες απειλές που κρύβει.

Στόχος του ΥΠΠ είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να διακρίνουν τους πιθανούς κινδύνους που συναντούν και οι οποίοι συνεχώς εξελίσσονται κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και συνειδητά να τους αποφεύγουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΠ, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ενεργό εδώ και αρκετά χρόνια, προσφέροντας ευκαιρίες στα παιδιά για την αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθησή τους, αλλά και προϋποθέσεις για την ασφαλή, υπεύθυνη και δημιουργική αξιοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτό, από πολύ νωρίς, ξεκίνησε δράσεις ενημέρωσης για το θέμα και από το 2002 έχει εμπλακεί σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΥΠΠ προσφέρει και συμμετέχει σε εύρος προγραμμάτων με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών και την ανάπτυξη εκ μέρους τους δεξιοτήτων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα:
– CyberSafety: Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (cybersafety.cy, internetsafety.pi.ac.cy),
– Μικροί Εκπαιδευτές για το διαδίκτυο (youngcoaches.pi.ac.cy),
– Ασφαλή σχολεία για το διαδίκτυο (esafeschools.pi.ac.cy),
– Καινοτόμα Σχολεία για τις ψηφιακές τεχνολογίες (innovativechools.pi.ac.cy),
-,Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο,
– EduWeb: “Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web”,
– NEStOR: Networked European School Web Radio,
– ATS2020: Ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων (ats2020.eu), και
– MENTEP: Καθοδηγώντας μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη παιδαγωγική (mentep.eun.org)

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα του ΥΠΠ σε θέματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, μπορεί οποιοσδήποτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.pi.ac.cy/tet/projects.

Από την 1η Ιουλίου 2016, οι δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα υποστηρίζονται μέσω του ευρωπαϊκού έργου CyberSafety (www.cybersafety.cy), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet – Better Internet for Kids. Το έργο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και απευθύνεται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://internetsafety.pi.ac.cy.

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε η Γραμμή Βοήθειας και Γραμμή Καταγγελιών, 1480.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώνεται με την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια (http://esafecyprus.ac.cy).

Επιπρόσθετα, σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, εφαρμόζονται δράσεις και προληπτικά προγράμματα, με στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που μειώνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε επικίνδυνες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα διδάσκονται θεματικές ενότητες για την ασφαλή χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου.

Εντός των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι του ΥΠΠ προσφέρουν άμεσα υποστήριξη και καθοδήγηση στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Κάθε σχολική χρονιά, προωθείται σχετική εγκύκλιος από όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για ενημέρωση για τα θέματα ασφαλούς διαδικτύου προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές, ενώ δίνεται παραπομπή σε διαδικτυακές πύλης ενημέρωσης. Κάθε χρόνο (6 Φεβρουαρίου) γιορτάζεται, επίσης, η Διεθνής Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, όπου γύρω στους 800 μαθητές και εκπαιδευτικούς ενημερώνονται για θέματα ασφαλούς αξιοποίησης του διαδικτύου.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Την περίοδο 2004-2009 προσφέρθηκε κεντρικό πρόγραμμα επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ενώ προτάθηκε ήδη η επέκτασή του με έμφαση στις διαδικτυακές τεχνολογίες και τις καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Για να επιτύχει τα πιο πάνω, εκτός από τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των τμημάτων και υπηρεσιών του, το ΥΠΠ ανέπτυξε συνεργασίες και συνέργειες με εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων Υπουργείων, της Αστυνομίας (Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), Επιτρόπων, Πανεπιστημίων, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δράσεις που αφορούν σε γονείς μέσα από τη συνεργασία και με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και τις Ομοσπονδίες Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.