Αρχική InfoSchool Οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων

Οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων

Οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την ψήφιση την περασμένη Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017, από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της νέας Νομοθεσίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Τα δύο νομοθετήματα εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση και θα συμβάλουν στη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση.

Τα νομοθετήματα έρχονται να εκσυγχρονίσουν το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου σχολείου, με τρόπο ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της σχολικής μονάδας, να βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα, και να καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα του μαθητή, και η θετική στάση του προς το σχολείο. Τόσο οι μαθητές, όσο και οι γονείς συμμετέχουν σε Επιτροπές που διαμορφώνουν αποφάσεις που τους αφορούν, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αντιπροσωπευτική συμμετοχή σε όργανα της σχολικής μονάδας και ευρύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες στο σχολείο. Παράλληλα, βελτιώνεται και γίνεται πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα:

 • Καθιερώνονται σταδιακά στη Μέση Εκπαίδευση Εξετάσεις Τετραμήνων (2018-19 για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, 2019-20 για την Γ΄ Λυκείου και 2020-21 για το Γυμνάσιο) για σκοπούς προαγωγής και απόλυσης, αντί των Τελικών Εξετάσεων που γίνονται σήμερα. Κατά συνέπεια, η ύλη ανά εξέταση θα μειωθεί στη μισή, και θα εκλείψει το μεγάλο άγχος που έχουν οι μαθητές κάθε Μάιο-Ιούνιο πριν τις εξετάσεις. Επίσης, οι δύο εξεταστικές περίοδοι ετησίως θα ωθήσουν τους μαθητές σε πιο συστηματική μελέτη και θα συμβάλουν στην καλλιέργεια υπευθυνότητας και συνέπειας. Επιπλέον, θα παρέχεται έγκαιρα στους υστερούντες μαθητές βοήθεια για αντιμετώπιση των διαγνωσμένων μαθησιακών τους αναγκών.
 • Εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας στο τέλος κάθε τετραμήνου, για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ρύθμισης αυτής ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των εξετάσεων τετραμήνων.
 • Υιοθετούνται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης του μαθητή (π.χ. εργασίες, έρευνες – εργαστηριακές ασκήσεις, projects, πορτοφόλιο, ολιγόλεπτες εξεταστικές δοκιμασίες).
 • Δημιουργείται Επιτροπή Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των νέων διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή. Η Επιτροπή θα δημιουργηθεί εντός των επόμενων ημερών.
 • Διαχωρίζονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε Εξετάσεις Απόλυσης από τη Μέση Εκπαίδευση και σε Εξετάσεις Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από τη σχολική χρονιά 2019-20). Με αυτό τον τρόπο ξεχωρίζει η συγκριτική από τη διαμορφωτική αξιολόγηση και αξιοποιούνται καλύτερα τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς προς όφελος του μαθητή. Τερματίζεται επίσης η στρέβλωση της συνύπαρξης δύο εξετάσεων με διαφορετική φιλοσοφία και σκοπό σε ένα εξεταστικό δοκίμιο.
 • Οι Ανεξετάσεις και οι Κατατακτήριες Εξετάσεις μεταφέρονται τον Ιούνιο. Η ρύθμιση αυτή υιοθετείται από την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι μαθητές θα απαλλαγούν από το καλοκαιρινό άγχος και την παραπαιδεία, ενώ θα επιτυγχάνεται κάθε καλοκαίρι πιο έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Όλες οι ρυθμίσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, εφαρμόζονται από την επόμενη σχολική χρονιά (2017-2018)

 • Εφαρμόζεται αριθμητική βαθμολογία και στο Γυμνάσιο, ώστε η αξιολόγηση του μαθητή να είναι πιο αντικειμενική και να αποφεύγονται οι τωρινές στρεβλώσεις.
 • Αναδομείται και αναβαθμίζεται ο θεσμός «Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά» (Δ.Δ.Κ.) και επεκτείνεται και στο Γυμνάσιο.
 • Καταργείται το δικαίωμα των αδικαιολόγητων απουσιών των μαθητών από το σχολείο. Θεσπίζεται το ανώτατο όριο των 120 απουσιών ετησίως. Μαθητής με 120-134 απουσίες παραμένει ανεξεταστέος, και με πάνω από 134 απουσίες στάσιμος. Μειώνεται ο αριθμός των επιτρεπομένων απουσιών για το Β΄ τετράμηνο (μέχρι 60, μαθητής με 60-67 απουσίες παραμένει ανεξεταστέος, και με πάνω από 68 στάσιμος), για να αποτρέπεται η συνήθεια των μαθητών να απουσιάζουν συνεχόμενες μέρες στο τέλος της χρονιάς με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και να προάγεται η παραπαιδεία. Οι νέοι κανονισμοί δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία για τις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα υγείας, τεκμηριωμένα από γιατρούς. Συγκεκριμένα, ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία να αποφασίζει διαφορετικά για τις περιπτώσεις των μαθητών αυτών (δηλ. δεν υπάρχει όριο απουσιών, νοουμένου ότι ο μαθητής θα επιτύχει στις προαγωγικές εξετάσεις).
 • Απλοποιούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης των απουσιών των μαθητών. Ωστόσο, όλες πρέπει να δικαιολογούνται από τους γονείς ή από γιατρό.
 • Προωθείται η έγκαιρη ενημέρωση των γονιών για τις απουσίες των παιδιών τους και αυξάνεται ο βαθμός της γονικής εποπτείας στον τομέα αυτό.
 • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των παιδαγωγικών μέτρων και επαναπροσδιορίζεται η αποβολή του μαθητή. Σε περίπτωση αποβολής πάνω από μια μέρα, ο μαθητής μένει στο σπίτι. Αν υπάρχει αδυναμία να παραμείνει σπίτι, μένει στο σχολείο, εκτός της τάξης, υπό επίβλεψη και ασχολείται με συγκεκριμένες κοινωφελείς δραστηριότητες.
 • Βελτιώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης μαθητών με ιδιαιτερότητες που υστερούν στον μαθησιακό τομέα ή παρουσιάζουν ελλειπή φοίτηση. Παιδιά με ειδικές ανάγκες εγγράφονται και αξιολογούνται κανονικά στη Μέση Εκπαίδευση με βάση τον νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης.
 • Αναβαθμίζεται η συμμετοχή των Οργανωμένων Γονέων και Μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στην Ετοιμασία Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας και στο Πειθαρχικό Σώμα των Σχολείων.
 • Βελτιώνεται το πλαίσιο των μαθητικών εκλογών, για ανάδειξη τόσο των Συμβουλίων τάξης και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, όσο και των ΕΣΕΜ και της ΠΣΕΜ, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Οι εκλογές της ΠΣΕΜ και των ΕΣΕΜ διεξάγονται υπό την εποπτεία ανώτερου διοικητικού του ΥΠΠ.
 • Καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο τα καθήκοντα των Διευθυντικών στελεχών και των Υπευθύνων Τμημάτων της σχολικής μονάδας, και θεσμοθετείται η Διευθυντική Ομάδα.
 • Βελτιώνεται το πλαίσιο εγγραφών και μετεγγραφών στα Δημόσια Σχολεία και γίνεται ευκολότερη η εγγραφή σε αυτά μαθητών από τα Ιδιωτικά σχολεία.
 • Ρυθμίζεται η ηλικία εγγραφής στον γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο: Μαθητές ηλικίας μέχρι 15 χρονών μπορούν να εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου, μέχρι 16 στη Β΄ και μέχρι 17 στην Γ΄. Στο Λύκειο μέχρι 18 χρονών στην Α΄, μέχρι 19 στη Β΄, μέχρι 20 στην Γ΄ τάξη.
 • Προβλέπεται η ετοιμασία Σχεδίου Δράσης από κάθε σχολική μονάδα για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, σε συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΠ και άλλων Υπουργείων. Το Σχέδιο Δράσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα που αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Τα νέα νομοθετήματα συμπληρώνουν και εναρμονίζονται πλήρως με τις υπόλοιπες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη Μέση Εκπαίδευση και αποσκοπούν στη συνολική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου. Συγκεκριμένα, οι νέες ρυθμίσεις συμπληρώνουν την εφαρμογή του νέου σύγχρονου Λυκείου με τις κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων και την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του ενιαίου Λυκείου, τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, και τα νέα, εκσυγχρονισμένα Αναλυτικά Προγράμματα που διδάσκονται στα σχολεία μας.


Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μύλων 75 104 41 Αθήνα
+30 210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.com.cy

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.com.cy

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.