Πάφος: Ξεκινούν τα εργαστήρια STEAM για τους μαθητές Δημοτικής και Μέσης

Ο Δήμος Πάφου, με τη στήριξη και τη συνεργασία της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ανακοινώνει την έναρξη εργαστηρίων STEAM (Eπιστήμη – Τεχνολογία – Μηχανική – Τέχνη – Μαθηματικά) για τους μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου.

Τα εργαστήρια αποσκοπούν στην εκπαίδευση μαθητών της Πάφου, στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους τομείς των φυσικών επιστημών και τεχνολογιών, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξή τους σε άτομα που μπορούν να ασχοληθούν με έρευνα και καινοτομία.

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη στις 13.30μ.μ.– 15.30μ.μ. (για μαθητές Δημοτικού Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη) και 15.30μ.μ. – 17.30μ.μ. (για μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου).

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται στα 15 άτομα για κάθε μια από τις δύο ομάδες.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες, τα κριτήρια επιλογής των μαθητών που θα συμμετέχουν, και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, www.cms.org.cy, στην ενότητα ΝΕΑ.