Περιβαλλοντικές κατασκηνώσεις σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας – Υπέροχα νέα για τα παιδιά

Πολύ ευχάριστες εξελίξεις στο μέτωπο της Παιδείας και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση φέρνει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινήσει τη λειτουργία περιβαλλοντικών κατασκηνώσεων για παιδιά.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με τη δημιουργία περιβαλλοντικών κατασκηνώσεων στο Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προωθεί τη βιωματική μάθηση και υγιή δημιουργική απασχόληση των μαθητών και μαθητριών.

Επιδίωξη να γνωρίσουν τα παιδιά το περιβάλλον

Το ΥΠΠΑΝ, λοιπόν, εγκαινιάζει από τον Ιούλιο του 2020 μια σημαντική εκπαιδευτική δράση η οποία συνδέεται με την αξιοποίηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Κρατικού Δικτύου, κατά τους θερινούς μήνες, ως χώρων δημιουργικής και υγιούς ενασχόλησης των παιδιών, κατά την οποία τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ με αυτή τη νέα περιβαλλοντική του δράση είναι πέρα από την παροχή ευκαιριών στα παιδιά να γνωρίσουν το περιβάλλον του τόπου μας, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά πεδία, να ενισχύσει την κοινωνικοποίηση των παιδιών, μέσα από εναλλακτικού τύπου μαθησιακές διαδικασίες βασισμένες στο παιχνίδια και ευρύτερα τη δημιουργικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτελεί τη μοναδική δομή, στην Κύπρο, μη-τυπικής εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντας την αποδοχή και την αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελείται σε όλα τα ΚΠΕ του Κρατικού Δικτύου, θεωρεί ότι η εξέλιξη και ανάπτυξή τους με νέες μορφές προγραμμάτων, κατά τους θερινούς μήνες, θα συμβάλει στην περαιτέρω αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, όπως επίσης και στην παροχή εναλλακτικών επιλογών ενίσχυσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στον τόπο μας.

Σε ετήσια βάση τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα νέα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, θα έχουν τη μορφή περιβαλλοντικών θερινών κατασκηνώσεων και θα λειτουργήσουν, αρχικά, σε πιλοτική βάση, στο νεοσύστατο, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς, η δημιουργία και ο σχεδιασμός του οποίου στηρίζεται στη συλλογιστική της παροχής περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της πενθήμερης διαμονής των μαθητών/τριών στο ΚΠΕ.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, προέκυψε μετά από εισήγηση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων της Επαρχίας Πάφου, την οποία το ΥΠΠΑΝ, μέσω της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποδέχτηκε και στήριξε.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η συνεργασία με όλο το σύνολο των κοινωνικών εταίρων αποτελεί μέλημα του ΥΠΠΑΝ και αναγνωρίζοντας ότι η δικτύωση και  συμμετοχική δράση αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία κάθε σχεδιασμού, η νέα περιβαλλοντική δράση του ΥΠΠΑΝ θα υλοποιηθεί από κοινού με την Μονάδα ΕΠΠΑ την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων της Επαρχίας Πάφου και την Κοινότητα Παναγιάς.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι η νέα αυτή προσπάθεια θα αξιολογηθεί, με στόχο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ΚΠΕ του Κρατικού Δικτύου που παρέχουν υποδομές στήριξης τέτοιων προγραμμάτων ή προγραμματίζουν τη δημιουργία τους.