Πώς θα επιλεχθούν οι εκπαιδευτικοί για την ενισχυτική διδασκαλία σε Γυμνάσια και Λύκεια

Από τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου, με κριτήρια που θα καθοριστούν εσωτερικά και θα πρέπει να ικανοποιούν το αίσθημα του δικαίου και της ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών, θα οριστούν οι καθηγητές που θα κληθούν να προσφέρουν την ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που θα μείνουν ανεξεταστέοι τον ερχόμενο Ιούνιο.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε με εγκύκλιο τα σχολεία, αφού το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αποτελεί ένα στοίχημα για την επιτυχία του ή όχι. Ηδη οι εκπαιδευτικοί έχουν τις δικές τους ανησυχίες για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ενώ τώρα έχει προστεθεί και η ρύθμιση αυτή να δημιουργεί νέα ερωτηματικά. Η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών των Γυμνασίων και των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα γίνει από 9 μέχρι 21 Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες ο αριθμός στις τάξεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 μαθητές.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο αφού ο χρόνος είναι περιορισμένος για να μπορέσουν να προετοιμαστούν μαθητές που έχουν μείνει ανεξεταστέοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα εξεταζόμενα μαθήματα θα παρέχονται τουλάχιστον δύο περίοδοι διδασκαλίας του μαθήματος ημερησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα παρέχεται τουλάχιστον μια περίοδος ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, γνώμονας της επιλογής των εκπαιδευτικών θα είναι η επιτυχής διεξαγωγή του προγράμματος, παράλληλα με την ορθολογική διεκπεραίωση των υπόλοιπων εργασιών της σχολικής μονάδας.

Πηγή: dialogos.com.cy