Πότε ξεκινούν τα Προγράμματα STEM στα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου;

Την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων STEM στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ενέκρινε την Τετάρτη 15 Μαΐου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του Προγράμματος STEM στα σχολεία, θα προσφέρονται στους μαθητές αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες θα τους βοηθούν να αποκτούν τις απαραίτητες κομβικές δεξιότητες για τον πολίτη και επαγγελματία του 21ου αιώνα, όπως είναι η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η ικανότητα σχεδιασμού και ανάλυσης.

Σε 9 σχολεία η αρχική εφαρμογή

Σύμφωνα με την Απόφαση, το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τη νέα σχολική χρονιά σε εννέα Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε απογευματινό χρόνο, ως θέμα επιλογής για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης. Όπου απαιτηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης και λειτουργίας τμημάτων, θα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές/μαθήτριες της Ε΄ τάξης.

Τα εννέα σχολεία έχουν επιλεγεί στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η γεωγραφική θέση, η υλικοτεχνική υποδομή, ο μαθητικός πληθυσμός και η λειτουργία ή απουσία απογευματινής ζώνης φοίτησης στο πλαίσιο του θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ).