«Προίκα του Μωρού» : Έναρξη εφαρμογής και υποβολή αιτήσεων – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Την έναρξη εφαρμογής του Έργου «Προίκα του Μωρού», το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Έργο θα εφαρμόζεται για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Βάσει της απόφασης της Κυβέρνησης, σκοπός του Έργου «Προίκα του Μωρού» είναι η μείωση της υλικής στέρησης και ο περιορισμός του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών, μέσω της παροχής καθορισμένων βασικών καταναλωτικών αγαθών δωρεάν, καθώς και με την επιδίωξη συνοδευτικών μέτρων που αφορούν κυρίως στην καθοδήγηση και δικτύωση με σημαντικές Υπηρεσίες.

Τι περιλαμβάνει η Προίκα του Μωρού

Το πακέτο της «Προίκας του Μωρού», περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1ην Ιανουαρίου 2017 και οι οποίοι είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ή Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος, ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βάσει σχετικής έκθεσης αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή και από την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες στα κατά τόπους Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όπως καθορίζεται και στα έντυπα των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι το Έργο «Προίκα του Μωρού», το οποίο έχει προϋπολογισμό €3,6 εκ. συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Κύπρου για την «Επισιτιστική ή/και Βασική Υλική και Συνδρομή», για την περίοδο 2014-2020.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους, συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας παρέχοντας αποκλειστικά μη οικονομική βοήθεια στους άπορους και στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας και δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, καθοδήγησης και στήριξης.