Προσοχή! Ανακαλείται γνωστό αλεύρι λόγω αλλεργιογόνου ουσίας που δεν αναγράφεται στη σήμανσή του

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκαν πρωτεΐνες σόγιας, χωρίς αυτές να αναγράφονται στη σήμανσή του.

Είδος: GRAM FLOUR 
(Chickpea flour – Αλεύρι από ρεβίθια)
Εμπορική επωνυμία: TESCO
Ανάλωση κατά προτίμηση: Best before end JUL 2018
Αριθμός Παρτίδας: 7038
Βάρος: 500g
Συσκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά και διόρθωση της σήμανσης.

Επειδή, όμως, είναι δυνατό κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση πρωτεΐνης σόγιας, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν. 

Σημειώνεται ότι βάσει της νομοθεσίας, η σόγια αποτελεί αλλεργιογόνο ουσία, η παρουσία της οποίας στα τρόφιμα πρέπει να αναγράφεται στη σήμανση αυτών.