Προσοχή! Αυτές είναι οι οικιακές συσκευές που αποσύρονται από την αγορά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά τα παρακάτω προϊόντα, των οποίων η σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) δεν ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής, ούτε από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης. Το προϊόντα έχουν αποσυρθεί οικειοθελώς από την αγορά από τον κατασκευαστή.

Κατηγορία: Συσκευές μαγειρέματος
Είδος: Εστία υγραερίου
Κατασκευαστής: Tassos Troullides Ltd
Εμπορική επωνυμία: Taster
Μοντέλο: X614D
Πίεση τροφοδοσίας: 28mbar

Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
Είδος: Θερμάστρα Υγραερίου
Κατασκευαστής: Thetaco (Traders) Ltd
Εμπορική επωνυμία: otto
Μοντέλο: KF-006B
Πίεση τροφοδοσίας αερίου: 30mbar

Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
Είδος: Θερμάστρα Υγραερίου
Κατασκευαστής: Tassos Troullides Ltd
Εμπορική επωνυμία: Taster
Μοντέλο: OM-H003
Κατηγορία συσκευής: I3B/P
Πίεση τροφοδοσίας: 30mbar
Αριθμός σειράς: 2015182

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα παραπάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν. Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στη γραμμή καταναλωτή 1429.

Επίσης, παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλ: 22800412 και 22800489 ή στο e-mail: director@ems.mcw.gov.cy ή στο fax: 22348202.