Προσοχή! Δείτε τα μη ασφαλή προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Αν τα έχετε μην τα χρησιμοποιείτε

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 33 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ, στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 33 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
• Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,
• Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
• Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
• Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και
• Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Γενειάδα και μουστάκι αμφίεσης, μάρκας GUIRCA, μοντέλο ref. 11502, με γραμμοκώδικα 8435118219105 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας MEILIYA, με γραμμοκώδικα 8820161110040 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας BOMIKO, μοντέλο LB 383 /045045, με χώρα κατασκευής την Πολωνία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του καθίσματος.


Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας 4BABYLB, μοντέλο 702/040032, με γραμμοκώδικα 5901691953871 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του καθίσματος.

Παιχνίδι μπάλα, μάρκας EUROJUGUETES, μοντέλο 03315, με γραμμοκώδικα 8430373004237 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από την μπάλα.

Γενειάδα αμφίεσης, μάρκας ATOSA, μοντέλο 7767, με γραμμοκώδικα 8422259077671 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας automax, μοντέλο 9681/045098, με γραμμοκώδικα 8586015059681 και με χώρα κατασκευής την Πολωνία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του καθίσματος.

Παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Mei Lin da, μοντέλο No.2989/A880-AE-C-0036-002, με γραμμοκώδικα 2015184415500 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά.

 Παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Funny Amused, μοντέλο 2127, κωδικό 10038061, με γραμμοκώδικα 6034048223402 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά.

Συσκευή αφαίρεσης χνουδιού, μάρκας TIGER, μοντέλο 2100408, κωδικό 80626, με γραμμοκώδικα 0200021004081 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω των εύκολα προσβάσιμων λεπίδων που υπάρχουν στη συσκευή.


Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας Bettacare, μοντέλο GACLA, κωδικό BC0115, με γραμμοκώδικα 11459973200 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής κατασκευής της πόρτας και μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τους πωλητές ή τους καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:
• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.