Προσοχή! Επικίνδυνος βραστήρας εντοπίστηκε στην αγορά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το παρακάτω προϊόν, το οποίο δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και όλες τις απαιτούμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. Επιπρόσθετα, δε φέρει αξιόπιστη σήμανση CE. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το παρακάτω προϊόν να μη το χρησιμοποιούν.

· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
· Είδος: Βραστήρας
· Κατασκευαστής: Κ.Τ.S. LTD
· Εμπορική επωνυμία: ANGFU
· Μοντέλο: KF-EK1603
· Χαρακτηριστικά: 220 V, 1.8 L, 1850 W, 50 Hz
· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 6930469616037

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στη γραμμή καταναλωτή 1429.

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.