Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα παιδικά ρούχα, αξεσουάρ και παιχνίδια

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ, στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.


Παιδικές μπλούζες, μάρκας Santiago Martνn, με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από τις μπλούζες.


Παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας CHICOS, μοντέλο 22063067/89105, με γραμμοκώδικα 410788891059 και με χώρα κατασκευής το Ισραήλ. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του παιχνιδιού.

Παιχνίδι σετ παπάκια, άγνωστης μάρκας, μοντέλο AP150613/KOD.88, με γραμμοκώδικα 5901531797399 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρού κομματιού που αποσπάται από τα παπάκια.

Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας POINTS, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας FREEBTS, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.


Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας FLAIR, μοντέλο 415006, κωδικό G9308-15/G9309-16, με γραμμοκώδικα 4/150060617000 και με χώρα κατασκευής τη Βουλγαρία.Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας RUBIE΄S, μοντέλο 620672, κωδικό 4500036251, με γραμμοκώδικα 883028140831 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου.

Παιχνίδι σκούτερ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 2674, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ.

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Krutter, μοντέλο Blue flower, με χώρα κατασκευής την Δανία. Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού με πιθανή απόφραξη των αεραγωγών σε περίπτωση κατάποσης προσαρτήματος της καδένας λόγω μη ικανοποιητικών οπών αερισμού.

Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας Wintide, μοντέλο 777-2, με γραμμοκώδικα 2010000854747 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος ενσφήνωσης του παιχνιδιού στο λαιμό του παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους του.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα, θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:

· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.