Προσοχή! Την ανάκληση πολύ γνωστών φαρμακευτικών προϊόντων αποφάσισε το Κυπριακό Συμβούλιο Φαρμάκων

ανάκληση1

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την παγκόσμια ανάκληση του πολύ γνωστού φαρμάκου για το στομάχι, Zantac. Το κυπριακό Συμβούλιο Φαρμάκων αποφάσισε την ανάκληση ή δέσμευση όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Τα προϊόντα τα οποία ανακαλούνται από τα φαρμακεία είναι:

 • Zantac effervescent tablets 150mg
 • Zantac f.c. tablets 150mg
 • Zantac injection 25mg/ml
 • Ranitidine Accord f.c. tablets 150mg
 • Ranitidine Accord f.c. tablets 300mg
 • Lumaren f.c. tablets 150mg
 • Lumaren injection 50mg/2ml
 • Verlost oral solution 30mg/ml

Τα προϊόντα που δεσμεύονται στις αποθήκες των παρασκευαστών και διανομέων είναι:

 • Raniplex f.c tablets 150mg
 • Ranisynt solution for injection or infusion 25mg/ml, 2ml
 • Arnetin f.c tablets 150mg
 • Arnetin solution for injection or infusion 50mg/2ml.

Προληπτικού χαρακτήρα η απόφαση

Η απόφαση αυτή είναι προληπτικού χαρακτήρα και συνάδει με ανάλογες ενέργειες άλλων φαρμακορυθμιστικών αρχών, ευρωπαϊκά και παγκόσμια και έγινε μετά τον εντοπισμό του παραπροϊόντος N-Nitrosodimethylamine (NDMA) σε εργαστηριακές αναλύσεις τόσο σε τελικά προϊόντα όσο και στη δραστική πρώτη ύλη ορισμένων παρασκευαστών και ταξινομείται ως πιθανό ανθρώπινο καρκινογόνο βάσει μελετών σε ζώα.
Σημειώνεται πως η Sandoz, θυγατρική της Novartis, ανακοίνωσε ότι θα διακόψει προληπτικά τη διανομή των φαρμάκων της με ρανιτιδίνη παγκοσμίως, λόγω της ανίχνευσης νιτροζαμίνης.