Σε ποια χώρα ο προγραμματισμός θα διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο;

Ο Καναδάς αναμένεται να ξεκινήσει τη διδασκαλία του προγραμματισμού στους υπολογιστές από το Νηπιαγωγείο, καθώς και άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Περίπου 500.000 παιδιά θα συμμετάσχουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στο νέο πρόγραμμα CanCode, ύψους 50 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Καινοτομίας και Επιστήμης της χώρας. Το CanCode εντάσσεται στο ευρύτερο Σχέδιο Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, την πολυετή εθνική στρατηγική του Καναδά, που στοχεύει στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας ιδίως για τη μεσαία τάξη.

Η διδασκαλία του προγραμματισμού θα είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, σε μια προσπάθεια οι νέοι να είναι καλά προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και της ψηφιακής οικονομίας.

Περίπου 500 εκπαιδευτικοί στον Καναδά θα λάβουν την κατάλληλη κατάρτιση και θα έχουν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο εξοπλισμό για να διδάξουν στα παιδιά τον προγραμματισμό και τις άλλες ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή καναδική κυβέρνηση θέλει μέσω του ίδιου προγράμματος να ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να ακολουθήσουν τον τομέα STEM (Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά).