Σχ. Χρονιά 2019-2020: Οι τελικές ημερομηνίες για την εγγραφή μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Σήμερα, Δευτέρα (8 Απριλίου) και αύριο, Τρίτη (9 Απριλίου), χωρίς καμία επιπλέον παράταση, θα γίνει η επιβεβαίωση των εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, αν για πολύ σοβαρούς λόγους κάποιοι γονείς/κηδεμόνες δεν υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή ή μετεγγραφή του παιδιού τους και επιθυμούν να το πράξουν, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σήμερα και αύριο στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Oι μαθητές/τριες των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 09.09.2019, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 χρόνων, καθώς και τα παιδιά κάτω των 4 8/12 χρόνων που φοιτούν και την παρούσα σχολική χρονιά 2018-2019 σε Νηπιαγωγείο, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους τη Δευτέρα 09.09.2019.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρόνων που δεν φοιτούν σε Νηπιαγωγείο την παρούσα σχολική χρονιά 2018-2019 θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου.

Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους.

Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 13.09.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στα σχολεία

Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών για τις τάξεις Β’ – Στ’

Σε σχολείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν στο
σχολείο το νέο έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα πρέπει να τους δοθεί έγκαιρα. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Σε άλλο δημοτικό σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν: τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους, το έντυπο ΥΠΠ 31Α

Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών για την Α’ τάξη

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 δεν προσκόμισαν «Βεβαίωση φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το ΥΠΠ νηπιαγωγείο (Δημόσιο, Κοινοτικό ή Ιδιωτικό), θα πρέπει τώρα να την προσκομίσουν (έντυπο ΥΠΠ 29).

Όσοι γονείς/κηδεμόνες ζήτησαν μετεγγραφή από το σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής.

Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών Νηπιαγωγείων

1. Σε νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο το νέο έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα πρέπει να τους δοθεί έγκαιρα ή το έντυπο με θέμα «Εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο». Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

2. Σε άλλο νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν: τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους.

Το έντυπο ΥΠΠ 31Α ή το έντυπο με θέμα «Εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο».

Διαβάστε όλα τα απαραίτητα για τις εγγραφές των παιδιών στα σχολεία