Τι αλλάζει με την περιφρούρηση των μαθητών στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης;

Αλλάζουν τα δεδομένα στο πρόγραμμα περιφρούρησης των μαθητών στα Δημόσια Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο εχθές.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 15 Μαΐου 2019, Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας για μαθητές δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης.

Αύξηση του χρόνου περιφρούρησης των μαθητών

Συγκεκριμένα, λήφθηκε Απόφαση για αύξηση του χρόνου περιφρούρησης των μαθητών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν στον ίδιο χώρο με αυτά, για μια επιπλέον ώρα, από τη 1 μέχρι τις 2 μ.μ., πέραν του χρονικού διαστήματος 7:00π.μ. – 8:00π.μ., γεγονός το οποίο θα καταστήσει το μέτρο πιο αποτελεσματικό.

Με την εφαρμογή της Απόφασης θα δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συνδέσμου Γονέων και της οικείας Σχολικής Εφορείας, να μεταφέρουν τη 2 η ώρα σε διαφορετικό χρονικό διάστημα της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα παρέχεται και η δυνατότητα στους Συνδέσμους Γονέων να καταβάλουν το κόστος για περαιτέρω επέκταση του χρόνου φύλαξης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με την Απόφαση αυτή διαφοροποιείται προηγούμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 9/10/2018, με την οποία προνοείτο η φύλαξη και των Νηπιαγωγείων μόνο κατά τις πρωινές ώρες (7-8π.μ.).

Φύλαξη η οποία καταργήθηκε, αφού κρίθηκε ως μη αναγκαία, με δεδομένο το γεγονός ότι στα Νηπιαγωγεία τα παιδιά παραδίδονται από τους γονείς και τους κηδεμόνες τους μέσα στις τάξεις στις νηπιαγωγούς ή/και στις βοηθούς τους και παραλαμβάνονται από εκεί.