Υπουργός Παιδείας: «Αποκλείονται οι εκδρομές σε χώρες υψηλού κινδύνου»

Λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη χτες σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Υπουργείο, αναφορικά με τα ταξίδια και τις αποστολές στο εξωτερικό μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Σχετικά με ταξίδια ή αποστολές στο εξωτερικό το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ακολουθεί όλες τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι αποκλείεται οποιαδήποτε αποστολή στις χαρακτηρισμένες ως χώρες υψηλού κινδύνου.

Όσον αφορά στις σχολικές εκδρομές στην Ελλάδα, αυτές μπορεί να προγραμματιστούν κανονικά, με την επιφύλαξη όμως ότι μιλάμε τώρα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε, τα οποία δεν μπορεί να αποκλείσουμε ότι μπορεί να αλλάξουν στη συνέχεια. Η κατάσταση ως γνωστόν βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Αναφορικά με άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό: συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, διεθνείς σχολικοί διαγωνισμοί, διδυμοποιήσεις σχολείων κ.ο.κ. ισχύει η γενική σύσταση ότι θα ήταν καλό να αποφεύγονται ταξίδια απλής αναψυχής, αλλά ότι μπορεί να γίνονται κανονικά με όλες τις γενικές προφυλάξεις, μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

Θα έλεγα ότι επιβάλλεται γενικά σύνεση, αλλά χωρίς οποιεσδήποτε άλλες αχρείαστες υπερβολικές φοβικές αντιδράσεις.

Το ΥΠΠΑΝ βρίσκεται σε καθημερινή συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών και θα προσαρμόζουμε ή επικαιροποιούμε τις σχετικές οδηγίες», ανέφερε κλείνοντας ο Υπουργός Παιδείας.